Om Skibsted Yoga

Karen Louise Erichsen
Indehaver af Skibstedgaard og Skibsted Yoga

Sammen med min familie driver jeg ferie- og kursusgården Skibstedgård i Thy, hvor vi modtager gæster og kursister året rundt, samtidig med at jeg underviser i yoga og arrangerer events og workshops.

Jeg har beskæftiget mig med kreativitet, energiarbejde og spiritualitet i hele mit voksenliv privat og professionelt - og jeg ved af egen erfaring, at min lykke og balance afhænger af, om jeg har flow i kreativiteten i dagligdagen og kan balancere min energi. 

Jeg brænder for at skabe mere bevidsthed om de redskaber, der kan øge kreativiteten, livsenergien, sundheden og glæden i hverdagen på jobbet og i privatlivet. Og med Skibsted Yoga ønsker jeg at udbyde undervisning, skabe og facilitere retreats og kurser inden for kreativitet, energi og spiritualitet - alene og i samarbejde med skønne gæstelærere.

Fundamentet i mange af Skibsted Yogas egne aktiviteterne bygger på Qi Gong og Kundalini Yoga, hvor jeg selv er certificeret yogainstruktør i Kundalini Yoga ved I-SKY og certificeret gonginstruktør ved Methab Bentson, men du vil også møde Hormonyoga, Hatha, Chakra Yoga, Børneyoga og Yin. Derudover trækker jeg på naturen som ressource samt på mit livslange arbejde med mad, kunst og kultur - herunder særligt litteratur og musik i Skibsted Yogas aktiviteter.  

Jeg har en akademisk baggrund i asienstudier (Kinesisk sprog og kultur) og kulturformidling – og så har jeg gennem mange år været konsulent og leder på kultur- og fritidsområdet i det offentlige, hvor jeg blandt andet har specialiseret mig i kreativitet og spiritualitet som værktøj i hverdagsledelsen.

Rammen omkring de fleste af Skibsted Yogas aktiviteter er Skibstedgaard i Thy - men du kan også finde os rundt omkring i landet.