top of page

De 10 kroppe - og kunsten at beslutte sig

Opdateret: 30. sep. 2018

Prøv at tænk på sidste gang, du skulle træffe en beslutning. Måske her til morgen. Måske i går.

Hvordan tog du den? Lavede du plus/minus liste i hovedet - og lod listen bestemme? Lod du dig overtale - af en ven, familien, kollegaer? Var du bange i processen - for konsekvenserne af at gøre noget eller lade være? Lod du dig friste? Eller lod du måske helt være med at beslutte noget - og lod bare tingene udvikle sig? Havde du hjertet med på råd?


Der er rigtig mange måder at beslutte sig på. Nogle mennesker er vildt gode til det - andre virkelig dårlige. Jeg er selv lidt midt imellem - på arbejdet beslutter jeg mig ofte uden de store vanskeligheder. Privat er jeg ofte VIRKELIG dårlig til at beslutte mig, især hvis jeg skal sige nej til noget. For mig er der derfor store gevinster ved at lave yoga. Det hjælper mig til at træffe afbalancerede beslutninger - og samtidigt lytte til mit eget hjerte i processen. Et af de yogasæt, jeg elsker at lave, når jeg er kørt fast eller er i tvivl er et yogasæt fra Kundalini Yogaen: Awakening to your 10 bodies.


I sidste uge, hvor der var gong og yoga hos Skibsted Yoga, lavede vi dette øvelsessæt, der består af en serie af dybe stræk og dynamiske og styrkende bevægelser, der tilsammen giver en fuld body-mind workout af de 10 kroppe. Det gav anledning til snak efter timen, hvor jeg lovede at sende lidt ud om, hvad de 10 kroppe er for noget - og hvordan vi har brug for, at de er i balance i hverdagen.


Yoga er mere end bøj og stræk

Når vi laver yoga, så arbejder vi ikke kun med kroppen anatomisk - altså kroppen af kød og blod og knogler. Vi arbejder også med energi, og måden vi ser på verden. I følge Kundalini Yogaen så har vi ikke kun en krop, men 10 kroppe. Den fysiske krop, 3 mentale kroppe og 6 energikroppe - og hvis disse kroppe er aktive og i balance, så har vi styrke til at leve livet fuldt og åbent i harmoni med verden.


De 10 kroppe er forskellige aspekter ved os som mennesker - fysisk, mentalt og åndeligt:

  1. Sjælekroppen - Sjælekroppen er dit sande selv - din ånd, din sjæl - forbindelsen til det uendelige.

  2. Det negative sind - der viser dig alle de farer og risici, der er i en situation.

  3. Det positive sind - der viser dig alle de muligheder, der er i en situation.

  4. Det neutrale sind - hvor du opfatter tingene, som de er - og ser både de positive og negative aspekter af en situation - og hvor du har hjertet med.

  5. Den fysiske krop - ja, det er kroppen af kød, blod og knogler - det er dit hjem i dette liv.

  6. "The Arcline" er din antenne ind i omverdenen, en slags hjælper for dit neutrale sind.

  7. Auraen - et energifelt omkring den fysiske krop, der holder på din livskraft og beskytter dig.

  8. Prana - den livsenergi, vi får gennem åndedrættet. Livsgivende ilt, der giver os kraften til at handle og udføre tingen.

  9. Den subtile krop - der ser og fornemmer det der ligger bag ved tingene.

  10. Udstrålingen - din udstråling, dit mod og din værdighed.

Hverdagsbeslutninger og de mentale kroppe

De 10 kroppe er alle sammen vigtige, hvis vi ønsker at træffe beslutninger, der virkelig tjener os her i livet. Men mange af os er mest i træning med at bruge "hovedet", så jeg vil starte med at se lidt nærmere på de tre kroppe, der er i spil her.


Det negative sind er det aspekt af dit sind, der peger på alt det, der er kan gå galt, hvis du gør en ting. Dit negative sind er din beskytter og ven, men hvis du kun bruger dit negative sind, så overser du alt det positive, der kan komme ud af en situation - og din beslutning bliver skæv, eller du ender i handlingslammelse.


Dit positive sind ser omvendt alle de gode ting i situationen, mulighederne og ressourcerne - men hvis du kun lytter til det, så undgår du at risikovurdere, og du forholder dig ikke realistisk til virkeligheden, og kaster dig hovedløst ud i livet uden realitetssans.


Optimalt set, så bruger du i stedet dit 3 mentale gear, når du skal træffe en beslutning - nemlig dit neutrale sind, der afvejer de positive og negative konsekvenser af en handling - og samtidig holder en direkte kontakt med omverdenen, som den er. Dit neutrale sind giver dig evnen til at opdage, når du er fanget i et tankemønster, hvor tingene opfattes sort/hvidt. Det neutrale sind hjælper dig til at træffe kloge, velafbalancerede beslutninger, hvor du har blik for både dine omgivelser og dig selv.


Hvis du for eksempel får en ny arbejdsopgave tilbudt af din chef eller af en kunde, så er du måske umiddelbart fristet til at sige ja, hvis du har et meget aktivt positivt sind. Dit positive sind står og hopper og danser, og viser dig alle de fantastiske muligheder, der er i denne opgave - "det liiiige præcis er den opgave, der vil give dig pengene til ferien", "jeg får pluspoint i chefens eller kundens lille bog", "jeg bliver måske forfremmet", "det er bare lige det, der skal til for at mit øvrige arbejde nyder fremme" …. "øj, det vil give mig mulighed for at blive forfremmet... og på sigt kan jeg blive …" Du vil straks se potentialet - og før du ved af det, så er du i gang uden blik for, hvad det måske får af negative konsekvenser for dig selv og andre.

Det kan også være, at dit negative sind melder sig først, banker i bordet og nøgternt fortæller dig, at en ny opgave vil få konsekvenser for den tid, du kan bruge på andre arbejdsopgaver, din familie, og at den i øvrigt er dårligt betalt" …. eller aktiverer frygten i dig: "jeg kommer i bad standing hos chefen eller hos kunden, hvis jeg siger nej", "måske ender det med, at jeg mister mit job eller min kundekreds… og så ryger huset … og børnene bliver arbejdsløse … og jeg bliver posedame". Og SÅ siger du blankt nej, med armene over kors og hælene i jorden - uden at have tænkt over det positive.


Optimalt set, så handler du kun ikke på baggrund af et af de to mentale gear - det positive eller negative. Du handler i balance - du handler ud fra det neutrale sind, hvor du ikke lader dig vildlede af drømmerier eller frygt, du griber mulighederne, når de tjener dig og dit liv, men passer også på dig selv. En god beslutning og langtidsholdbar beslutning træffes af et roligt neutralt sind, der ser tingen i helhed - og ikke bare sort/hvidt, positivt/negativt, rigtigt/forkert - et sind, der er i kontakt med dit hjerte og dine omgivelser.


Sindet er sjælens tjener

Og her kommer betydningen af de øvrige 7 kroppe ind i billedet, for den gode beslutning træffes ikke af sindet alene på en øde ø inde i hovedet. Vi ved godt, at vi skal lytte til hjertet og til kroppen - men ofte lader vi sindet råde alene.


Sindet skal helst være sjælens eller hjertets tjener! Desværre er det meget ofte omvendt. Vi træffer beslutninger med hovedet - vi bliver i hovedet, og undgår at aktivere vores kropslige og sjælelige intelligens.


Kernen i yoga - og skønheden i øvelsesserien Awakening to your 10 bodies er, at vi med øvelser oplever, at vi er både sind, krop og sjæl. Når vi giver efter for øvelserne, og måske især efter øvelserne under afspændingen og meditationen, så kan vi pludselig mærker vores sjæl og hjerte, vi kan mærke vores energifelt om kroppen, og vi kan mærke vores fysiske krop, der er fyldt af energi.


Og så er det ofte indlysende, at vi skal lytte til vores krop og vores sjæl før vi beslutter os til, hvad vores næste skridt i livet er. Hjertet eller sjælen guider dig, med hjælp fra alle de andre aspekter af dig. En god beslutning træffes ikke med sindet alene - den træffes med respekt for kroppen og med hjertet og sjælen!


Vores 10 kroppe er for mig yogaens svar på Georg Gearløs "Lille hjælper", der trofaste og kloge er der for at hjælpe os, så vi hele tiden forstår, hvad der tjener os bedst her i livet.


Der er meget mere at sige om de 10 kroppe - og mange måder at arbejde med dem på samlet eller enkeltvis, hvis man oplever, at man har særlige udfordringer med balancen i en af kroppene.


Hvis du har noget, du gerne vil arbejde særligt med, så ræk ud, så kan vi måske tage det op til en af tirsdagsyoga-aftnerne hos Skibsted Yoga.


Kærlige lørdagshilsner fra

Karen Louise inklusive de små hjælpere, der hjælper mig med at vurdere, om en tur til Prag LIGE NU virkelig er en fed ide :).


402 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page